Skip to content

Đặng Thị Mai Trang

Đặng Thị Mai Trang: Bà Đặng Thị Mai Trang là một chuyên gia tư vấn du học Đức và là giám đốc một công ty tư vấn giáo dục hàng đầu tại Việt Nam. Bà đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này và đã giúp đỡ nhiều sinh viên Việt Nam thành công trong việc du học Đức.